Agjencia Zhurnal.KS
Maqedoni NeJemiNato Rekomanduar TOP LAJM

NATO mbetet e përkushtuar në luftën kundër terrorizmit

Shkruan Agjencia e Lajmeve Zhurnal-mk

Shkup, 10 qershor – Terrorizmi në të gjitha format e tij paraqet një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e qytetarëve të vendeve të NATO-s dhe për stabilitetin e prosperitetin ndërkombëtar. Është një kërcënim i vazhdueshëm global që nuk njeh kufi, kombësi ose fe dhe është një sfidë që bashkësia ndërkombëtare duhet ta trajtojë së bashku.

NATO do të vazhdojë ta luftojë këtë kërcënim në të gjitha format dhe manifestimet e saj me vendosmëri dhe në solidaritet të plotë.

Puna e NATO-s për kundër-terrorizmin përqendrohet në përmirësimin e vetëdijes për kërcënimin, zhvillimin e aftësive për t’u përgatitur dhe reaguar, dhe forcimin e angazhimit me vendet partnere dhe aktorët e tjerë ndërkombëtarë.

Aktivitet kryesore të NATO-s në luftën kundër terrorizmit

  • NATO-ja është thirrur në klauzolën e saj të mbrojtjes kolektive (neni 5) për herë të parë dhe të vetme pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
  • Politikës e NATO-s kundër-terrorizmit përqendrohen në përpjekjet e Aleancës në tre fusha kryesore: vetëdijesim, aftësi dhe angazhim.
  • Një Plan veprimi gjithëpërfshirës po zbatohet për të përmirësuar rolin e NATO-s në luftën e bashkësisë ndërkombëtare kundër terrorizmit.
  • NATO ka Njësi të Inteligjencës së Terrorizmit në Selinë e NATO-s dhe një Koordinator mbikëqyr përpjekjet e NATO-s në luftën kundër terrorizmit.
  • Një Qendër Rajonale për Jugun, bazuar në Komandën e Forcave të Përbashkëta të NATO-s në Napoli ndihmon Aleancën që të parashikojë dhe t’i përgjigjet krizave që ndodhin në shtetet fqinjë të jugut.
  • NATO është një anëtar i Koalicionit Global për të mposhtur ISIS-in dhe e mbështet atë përmes fluturimeve inteligjente AWACS.
  • NATO zhvillon aftësi dhe teknologji të reja për të trajtuar kërcënimin terrorist dhe për të menaxhuar pasojat e një sulmi terrorist.
  • NATO bashkëpunon me partnerë dhe organizata ndërkombëtare për të shfrytëzuar potencialin e plotë të secilës palë të interesuar e të angazhuar në përpjekjet globale kundër terrorizmit.
  1. Vetëdijësimi

Në mbështetje të autoriteteve kombëtare, NATO siguron ndërgjegjësim të përbashkët për kërcënimin terrorist përmes konsultimeve, ndarjes së informacioneve të inteligjencës dhe analizës dhe vlerësimit të vazhdueshëm strategjik.

Raportimi i inteligjencës në NATO bazohet në kontributet nga shërbimet e inteligjencës së Aleatëve, të brendshëm dhe të jashtëm, civil dhe ushtarak. Mënyra se si NATO merret me informacione të ndjeshme ka evoluar gradualisht, bazuar në vendimet e samitit të njëpasnjëshëm dhe reformën e vazhdueshme të strukturave të inteligjencës që nga viti 2010. Që prej vitit 2017, Divizioni i Përbashkët i Inteligjencës dhe Sigurisë në NATO përfiton nga rritja e shkëmbimit të inteligjencës midis shërbimeve anëtare dhe Aleancës, dhe prodhon raporte strategjike analitike në lidhje me terrorizmin dhe lidhjet e tij me kërcënime të tjera transnacionale.

Shkëmbimi i inteligjencës midis NATO-s dhe agjencive të vendeve partnere vazhdon përmes Njësisë së Ndërlidhjes së Inteligjencës në Selinë e NATO-s në Bruksel, dhe një njësi ndërlidhëse e inteligjencës në Operacionet e Komandës Aleate (ACO) në Mons, Belgjikë.

Një njësi inteligjence në Selinë e NATO-s përmirëson mënyrën se si NATO ndan informacionet e inteligjencës, përfshirë këtu edhe luftëtarët e huaj. NATO përballet me një sërë kërcënimesh që vijnë nga paqëndrueshmëria në rajon në jug të Aleancës. NATO rrit kuptueshmërinë e saj për këto sfida dhe përmirëson aftësinë e saj për t’u përgjigjur atyre përmes “Qendrës për Jugun” bazuar në Komandën e Forcës së Përbashkët të NATO-s në Napoli, Itali. Kjo qendër mbledh dhe analizon informacione, vlerëson kërcënimet e mundshme dhe angazhohet me shtetet dhe organizatat partnere.

Përtej konsultimeve të përditshme brenda shteteve të Aleancës, ekspertë të ndryshëm ftohen të informojnë Aleatët për fushat specifike të luftës kundër-terrorizmit. Po kështu, diskutimet me organizatat ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara (KB), Bashkimin Evropian (BE), Organizatën për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë (OSBE) dhe Forumin Global Kundër terrorizmit (GCTF), rrisin njohuritë e Aleatëve për përpjekjet kundër terrorizmit në të gjithë botën dhe ndihmojnë NATO-n të qartësojë kontributin që i jep asaj për qasjen globale.

2. Aftësitë

Aleanca përpiqet të sigurojë që ka aftësi të përshtatshme për të parandaluar, mbrojtur dhe për t’u përgjigjur kërcënimeve terroriste. Zhvillimi i aftësive dhe puna në teknologjitë inovative janë thelbësore për NATO-s, ndërsa edhe metodat që adresojnë kërcënimet asimetrike, përfshirë terrorizmin dhe përdorimin e armëve jo konvencionale, janë me rëndësi të veçantë.

Pjesa më e madhe e kësaj pune është realizuar përmes Programit të Mbrojtjes Kundër Terrorizmit (DAT POË), i cili synon të mbrojë trupat, civilët dhe infrastrukturën kritike kundër sulmeve të kryera nga terroristët, siç janë sulmet vetëvrasëse, mjetet shpërthyese të improvizuara (IED), sulmet me raketa kundër avionë dhe helikopterë dhe sulme duke përdorur materiale kimike, biologjike ose radiologjike.

Qendrat e Ekselencës të NATO-s janë kontribues të rëndësishëm në shumë projekte, duke ofruar ekspertizë në një varg temash, duke përfshirë inxhinierinë ushtarake për pastrimin e rrugës, kundërveprimin e IED, shkatërrimin e eksplozivëve, njohjen kulturore, analizimin e rrjetit dhe modelimin.

3. Angazhimi

Përpjekja globale kundër terrorizmit kërkon një qasje gjithpërfshirëse, për këtë qëllim aleatët kanë vendosur të forcojnë kontaktin dhe bashkëpunimin me vendet partnere dhe aktorët ndërkombëtarë.

Gjithnjë e më shumë, aleatët vendosin theks të veçantë në ndërgjegjësimin e përbashkët, ndërtimin e kapaciteteve, planifikimin e emergjencave civile dhe menaxhimin e krizave për t’iu dhënë mundësi partnerëve të identifikojnë dhe mbrojnë dobësitë dhe të përgatiten për të luftuar terrorizmin në mënyrë më efektive. Kundërindikimit të pajisjeve eksplozive të improvizuara, promovimi i një qasje të tërë qeverie dhe siguria e kufirit ushtarak janë ndër fushat e punës së NATO-s me partnerë.

Lufta kundër-terrorizmi është një nga pesë prioritetet e Programit për Paqe dhe Siguri të NATO-s (SPS). Programi SPS rrit bashkëpunimin dhe dialogun midis shkencëtarëve dhe ekspertëve nga Aleatët dhe partnerët, duke kontribuar për një kuptim më të mirë të kërcënimit terrorist, zhvillimin e masave të zbulimit dhe përgjigjes e nxitjen e një rrjeti ekspertësh.

Operacionet

Që nga viti 2017, NATO ka qenë anëtare e Koalicionit të përgjithshëm për të mposhtur ISIS-in. Si anëtar i Koalicionit, NATO ka luajtur një rol kryesor në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar për shumë vite, përfshirë përmes angazhimit të saj të gjatë operacional në Afganistan, përmes shkëmbimit të inteligjencës dhe përmes punës së saj me partnerë me qëllim që të projektojë stabilitetin në zonën Euro-Atlantike dhe më gjerë.

Në Samitin e vitit 2016 në Varshavë, udhëheqësit e Aleatëve ranë dakord të ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë të Koalicionit përmes sigurimit të avionëve të mbikëqyrjes së AËACS të NATO-s. Patrullimet e para të avionëve të NATO-s AWACS, që veprojnë nga Aeroporti Konya në Turqi, filluan në tetor 2016.

Për më tepër, Aleanca vendosi të fillojë një trajnim dhe aktivitet për krijimin e kapaciteteve për të trajnuar, këshilluar dhe ndihmuar forcat Irakiane si në Irak ashtu edhe në Jordan. Më në fund, në dhjetor 2018, Aleatët krijuan një Plan veprimi për të luftuar terrorizmin, i cili përfshinte anëtarësimin e NATO-s në Koalicion, si dhe më shumë kohë fluturimi AWACS dhe shkëmbimin e informacionit.

Pas një kërkese të qeverisë së Irakut dhe të Koalicionit, Aleatët ranë dakord në shkurt 2018 mbi planifikimin dhe drejtimin e një Misioni të Trajnimit dhe Ndërtimit të Kapaciteteve të NATO-s në Irak, me qëllim që t’i bëjnë përpjekjet e Aleancës më të qëndrueshme dhe të marrin detyra shtesë siç kërkohet.

Në Samitin e Brukselit për vitin 2018, Aleatët ranë dakord të fillojnë këtë trajnim jo-luftarak dhe mision për ndërtimin e kapaciteteve në Irak.

Gjithashtu në verën e 2018, Aleatët ranë dakord për një politikë të re biometrike të të dhënave, në përputhje me ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar në fuqi dhe që i nënshtrohet kërkesave dhe kufizimeve kombëtare. Politika mundëson mbledhjen biometrike të mbështesë operacionet e NATO-s, bazuar në një mandat të Këshillit të Atlantikut të Veriut. Politika është veçanërisht e rëndësishme për kërcënimin e paraqitur nga luftëtarët e huaj terroristë.

Në Dhjetor 2019, Udhëheqësit Aleatë nënvizuan përkushtimin e tyre për luftën kundër terrorizmit dhe ranë dakord për një Plan Aksional për të forcuar përpjekjet e Aleancës në luftën kundër terrorizmit. Aleatët mbeten gjithashtu të përkushtuar për të mbështetur Koalicionin Global për të mposhtur ISIS-in, si dhe për misionet e trajnimit të NATO-s në Irak dhe Afganistan.

Operacioni detar i NATO-s “Sea Guardian” është një operacion fleksibël i sigurisë detare që është në gjendje të kryejë gamën e plotë të detyrave të sigurisë detare, duke përfshirë kundërveprimin e terrorizmit në det nëse kërkohet. Ai pati sukses në operacionin “Përpjekja aktive”, i cili u fillua në vitin 2001 nën nenin 5 të traktatit themelues të NATO-s, si pjesë e përgjigjes së menjëhershme të NATO-s ndaj sulmeve terroriste të 11 shtatorit për të parandaluar, zbuluar dhe, nëse është e nevojshme, të shkatërrojë kërcënimin e terrorizmit në Detin Mesdhe. Ky projekt u përfundua në muajin tetor të vitit 2016.

Edukimi

NATO ofron një sërë mundësish trajnimi dhe arsimimi në fushën e kundër-terrorizmit si për Aleatët ashtu edhe për vendet partnere. Mund të përfitohet nga një rrjet i gjerë që përfshin Shkollën e NATO-s në Oberammergeu, Gjermani, kurse trajnimi të mbaruar nga Komandat e Forcave të Përbashkëta në Napoli dhe Brunssum dhe Qendrat e Ekselencës (COE) që mbështesin strukturën e Komandës së NATO-s. Ekzistojnë më shumë se 20 COE të akredituara plotësisht nga NATO, nga të cilat disa kanë një lidhje në luftën kundër terrorizmit. Qendra e Ekselencës për Mbrojtjen kundër Terrorizmit (COE-DAT) në Ankara, Turqi shërben si një vend për takime dhe si një katalizator për dialogun ndërkombëtar dhe diskutimin mbi terrorizmin dhe kundër-terrorizmin. COE-DAT arrin në

Postime të ngjashme

Editorial / Reflektimi i Albin Kurtit mund të vijë edhe tek ne

R Zh

Dimitrov: Shtyerja e bisedimeve me BE-në krijon probleme besueshmërie

admin

Fajon: Vetoja bullgare për Maqedoninë e Veriut është jopërgjegjëse

admin

Milloshoski: Nuk pranoj regjistrues në shtëpi nëse nuk është vaksinuar

admin

Limani: Sot unë, nesër Izet Mexhiti, Blerim Bexheti, Sadulla Duraku, Musa Xhaferi, mund të largohen nga BDI-ja

admin

Kaevski: Deputetët e VMRO-DPMNE-së, Aleanca dhe e Majta të qëndrojnë në anën e qytetarëve

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akcepto Më tepër...